Primary Schools in Dublin

Home » County Region » Primary Schools in Dublin


Bunscoil Sancta Maria

Sráid Synge, Co. BÁC 8, D08 V6R9

More Details

Gaelscoil Áine

Bóthar Naomh Mobhí, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9, D09XP65

More Details

Gaelscoil an Chuilinn

Bóthar Bhaile an Phaoraigh, Baile an Tirialaigh, Co. Baile Átha Cliath 15, D15WR86

More Details

Gaelscoil Bhaile Brigín

Fearann an Chaisleáin, Baile Brigín, Co. Co. Átha Cliath, K32YT18

More Details

Gaelscoil Bhaile Munna

Bóthar Choltraí, Baile Munna, Co. Baile Átha Cliath 9, D09TY74

More Details

Gaelscoil Bharra

Ascal an Fhasaigh, Cabrach, Co. Baile Átha Cliath 7, D07CF72

More Details

Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Coill na nÚll, Sord, Co. Co. Átha Cliath, K67T3H2

More Details

Gaelscoil Chluain Dolcáin

Seanbhóthar Nangair, Cluain Dolcáin, Co. Baile Átha Cliath 22, D22PE04

More Details

Gaelscoil Chnoc Liamhna

Sean Bhóthar Chnoc Liamhna, Cnoc Liamhna, Co. Baile Átha Cliath 16, D16HR26

More Details

Gaelscoil Choláiste Mhuire

4 Cearnóg Pharnell, Co. Baile Átha Cliath 1, D01WC99

More Details

Gaelscoil Cholmcille

Lána na Cúlóige, Bóthar Oscar Traynor, An Chúlog, Co. Baile Átha Cliath 17, D17W021

More Details

Gaelscoil Eiscir Riada

Bóthar an Ghrifín, Leamhcán, Co. Co. Átha Cliath, K78YX77

More Details

Gaelscoil Inse Chór

Droichead na hInse, Co. Baile Átha Cliath 8, D08NR26

More Details

Gaelscoil Laighean

Lána na Cille, Cill na Gráinsí, An Charraig Dhubh, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Lios na nÓg

Áras Cullenswood, 21A Bóthar Oakley, Raghnallach, Co. Baile Átha Cliath 6, D06WF43

More Details

Gaelscoil Lir

Ráth Cúil, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Míde

Bóthar an Ghleantáin Ghlais, Cill Bharróg, Co. Baile Átha Cliath 5, D05YN51

More Details

Gaelscoil na Camóige

Bóthar an Úllóird, Cluain Dolcáin, Co. Baile Átha Cliath 22, D22X048

More Details

Gaelscoil na Fuinseoige

Páirc Finsbury, Baile an Teampaill, Co. Átha Cliath, D14N960

More Details

Gaelscoil na Giúise

Ionad Pobail Theach na Giúise, Céide Bhaile Uí Chuilinn, Teach na Giúise, Co. Baile Átha Cliath 24, D24W682

More Details

Gaelscoil na Mara

Bóthar Phort Reachrann, Domhnach Bat, Co. Átha Cliath

More Details

Gaelscoil Naomh Pádraig

Bóthar an Chaisleáin, Leamhcán, Co. Co. Átha Cliath, K78RK40

More Details

Gaelscoil Phádraig

Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co. Co. Átha Cliath, A96KF64

More Details

Gaelscoil Ros Eo

Club CLG Naomh Maur, Ros Eo, Co. Co. Átha Cliath, K56C867

More Details

Gaelscoil Shliabh Rua

Bóthar Bhaile Uí Ógáin, An Chéim (Stepaside), Co. Baile Átha Cliath 18, D18K0EN

More Details

Gaelscoil Thaobh na Coille

Beallairmín, An Chéim (Stepaside), Co. Baile Átha Cliath 18, D18TK40

More Details

Gaelscoil Uí Earcáin

Bóthar Ghlas an Éin, Fionnghlas Thoir, Co. Baile Átha Cliath 11, D11VP44

More Details

Scoil an Duinnínigh

Bóthar Faoldroma, Draighneán, Sord, Co. Co. Átha Cliath, K67V207

More Details

Scoil an tSeachtar Laoch

Bóthar Bhaile Munna, Baile Munna, Co. Baile Átha Cliath 11, D11E306

More Details

Scoil Bhríde

Bóthar Feadha Cuileann, Raghnallach, Co. Baile Átha Cliath 6, D06E8K7

More Details

Scoil Chaitlín Maude

Cnoc Mhuire, Tamhlacht, Co. Baile Átha Cliath 24, D24C921

More Details

Scoil Chaoimhín

Sráid Mhaoilbhríde, Co. Baile Átha Cliath 1, D01YT29

More Details

Scoil Chrónáin

An tSráid Mhór, Ráth Cúil, Co. Co. Átha Cliath, D24YW81

More Details

Scoil Lorcáin

Cearnóg Eaton, Baile na Manach, Co. Co. Átha Cliath, A94F596

More Details

Scoil Mobhí

Bóthar Mobhí, Glas Naíon, Co. Baile Átha Cliath 9, D09A303

More Details

Scoil Mológa

Bóthar Thigh Chláir, Crois Araild, Co. Baile Átha Cliath 6W, D6WEA22

More Details

Scoil Naithí

Bóthar Átha Leathain, Baile an tSaoir, Co. Baile Átha Cliath 16, D16EK63

More Details

Scoil Neasáin

Bóthar Mhic Amhlaoi, Baile Hearman, Co. Baile Átha Cliath 5, D05VF95

More Details

Scoil Oilibhéir

An Chúil Mhín, Cluain Saileach, Co. Baile Átha Cliath 15, D15PX99

More Details

Scoil Santain

Bóthar na hAbhann Móire, Tamhlacht, Co. Baile Átha Cliath 24, D24TW35

More Details