Primary Schools in Limerick

Home » County Region » Primary Schools in Limerick


An Mhodhscoil

Bealach Uí Chonaill, Co. Co. Luimnigh, V94 W891

More Details

Gaelscoil an Ráithín

Mungairit, Co. Luimneach, V941X59

More Details

Gaelscoil Chaladh an Treoigh

Bóthair Bhaile Átha Cliath, Caisleán Nua, Caladh an Treoigh, Co. Luimneach, V94RW26

More Details

Gaelscoil Ó Doghair

Bóthar an Stáisiúin, Caisleán Nua Thiar, Co. Luimneach, V42PD71

More Details

Gaelscoil Sáirséal

Sráid an Droichid, Co. Luimneach, V94YX97

More Details

Gaelscoil Sheoirse Clancy

Bóthar Bhaile an Róistigh, Co. Luimneach, V94P283

More Details