Primary Schools in Offaly


Gaelscoil an Eiscir Riada

Cluain Calga, An Tulach Mhór, Co. Co. Uíbh Fháilí, R35 YP90

More Details

Gaelscoil Éadan Doire

Lárionad Gnó Éadain Doire, Éadan Doire, Co. Co. Uíbh Fháilí, R45ED89

More Details

Gaelscoil na Laochra

Sandymount Haven, Biorra, Co. Co. Uíbh Fháilí, R42P821

More Details