Covid-19 Eolas & Acmhainní

These are challenging times with the current closure of naíonraí and schools. Therefore, Gaeloideachas will be gathering information, resources, database of online tutors and more to support children, students, teachers, parents and guardians who are working from home.

As well as this information, we will also be organising competitions, challenges and video workshops. Let’s use this time at home in a productive and educational way!

Keep an eye on this page for new material everyday.

Clár na Seachtaine

Clár na Seachtaine 30  3Postáillfear clár imeachtaí ar an leathanach seo ag tús gach seachtain le cúrsaí ar líne a éascú agus a shoiléiriú do mhúinteoirí is daltaí, tuismitheoirí is páistí, agus déanfar gach iarracht freastal ar gach aoisghrúpa ó naíonraí go hiarbhunleibhéal.

Luan:

 1. An dara eagrán de Chlár na Seachtaine á scaipeadh! Le do thoil, seol an ríomhphost ar aghaidh chuig duine ar bith a mbainfidh tairbhe as. Is féidir clárú lenár nuachtlitreacha anseo chomh maith.
 2. Léitheoireacht Futa Fata: Lean Futa Fata ar Facebook (@futafata), áit a mbíonn scéalta do pháistí á léamh acu go rialta!

Máirt:

 1. Beidh ranganna do pháistí ar an mbunscoil ar fáil ar RTÉ Player gach lá! Feach ar RTÉ Home School Hub!
 2. Beidh Corpoideachas le Ciarán le feiceáil ar chainéal YouTube Óga Ióga cúpla uair sa tseachtain! Coinnigí aclaí!

Céadaoin:

 1. Tosaígí ag bailiú ábhar timpeall an tí do thogra ealaíne na Cásca! Beimid ag úsáid blaoscanna uibhe, rollaí leithris, péint, páipéar, olann agus aon mhaisiúcháin eile gur mhaith libh! 
 2. Cuirfidh Jill ó fhoireann Gaeloideachas rang teagaisc ar an ealaíon don Chásc amach um thráthnóna agus fógrófar an chéad chomórtas eile!

Déardaoin:

 1. Tá clár nua seolta ag Gaeilge Mhaigh Cuilinn ar YouTube ag léiriú neart gníomhaíochta spraoiúla le bheith ina mbun sa bhaile!
 2. Beidh an Garraí Glas ag múineadh dúinn conas píosa beag garraídoireachta a dhéanamh le linn na dea-aimsire seo!

Aoine:

 1. Seolaigí chugainn tvuíteanna agus íomhánna de na himeachtaí a bhí ar siúl agaibh i rith na seachtaine leis an haischlib #GaeilgeSaBhaile agus Gaeloideachas a chlibeáil ar Twitter (@Gaeloid)
 2. Beannachtaí na Cásca oraibh! Roinnfear go luath cúpla rud gur féidir tabhairt futhu i rith an bhriseadh!

  Comórtais

  Comórtais na Cásca do Naíonraí, do Bhunscoileanna & d’Iar-bhunscoileanna: Spriocdháta, Aoine, 10 AIbreán, 5in

  Comórtas na Naíonraí: Sonraí Anseo

  Comórtas na mBunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta: Sonraí Anseo

  Comórtas na nIar-bhunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta: Sonraí Anseo

  Féach gach iarbhuaiteoir agus iontrálacha eile sa ghailearaí.

  Páistí sa Naíonra

  NAÍONRAÍFacebook Group for Naíonraí Teachers

  Is grúpa é seo do mhúinteoirí naíonra atá cruthaithe ag Gaeloideachas. Is í aidhm an ghrúpa ná deis a chur ar fáil do stiúrthóirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile.

  Gaeilge don Naíonra

  Forbraíodh an suíomh seo mar acmhainn dóibh siúd atá ag obair i Naíonraí agus atá ag iarraidh cur lena muinín sa Ghaeilge, agus dóibh siúd atá ag iarraidh a bheith ag obair i Naíonraí amach anseo.

  Páistí sa Bhunscoil

  BUNSCOIL

  Facebook Group: Múinteoirí Atá Ag Múineadh i mBunscoileanna Lán-Ghaeilge

  Is grúpa é seo do mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh i mbunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an grúpa cruthaithe ag Gaelscoileanna Teo chun deis a chur ar fáil do mhúinteoirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile.

  Nuachtlitir COGG (An Comhairle Um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta)

  Tá foireann COGG ag roinnt na nuachtlitreach seo chun cuidiú le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna na tíre agus iad ag iarraidh straitéisí cianfhoghlama a chur i bhfeidhm. Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú smaointe maidir le háiseanna foghlama ar líne, smaointe don chianfhoghlaim agus nascanna úsáideacha ó eagraíochtaí eile.

  Padlet

  Tools, apps and websites to support Irish primary pupils working in the home – List created by Ciara Reilly, Lecturer in Education (ICT and Digital Education) www.mie.ie

  Acmhainní & Naisc ar Líne

  Réimse leathan d’acmhainní saor in aisce bunaithe ar ábhar na bunscoile.

  Dúshlán an Lae do Naíonáin Shóisearacha go Rang a Dó

  Buíochas le Scoil Oilibhéir as seo a chur le chéile agus a roinnt linn.

  Dúshlán an Lae do Rang a Dó go Rang a Sé

  Buíochas le Scoil Oilibhéir as seo a chur le chéile agus a roinnt linn.

  Daltaí san Iarbhunscoil

  IARBHUNSCOIL

  Tuismitheoirí & Caomhnóirí

  TUISTÍTearmann Teaghlaigh: Facebook Group for Parents

  Is grúpa é seo do thuismitheoirí agus chaomhnóirí a bhfuil páiste acu sa chóras oideachais lán-Ghaeilge. Tá sé dírithe ar thuismitheoirí naíonra, Gaelscoile, Gaelcholáiste agus thuismitheoirí Gaeltachta. Tá súil againn go mbeidh tuismitheoirí in ann plé a bheith acu lena chéile, acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta, smaointe agus eolas úsáideach a roinnt ar a chéile, mar aon le ceisteanna a chur.

  IrishForParents.ie

  D’fhorbair Gaeloideachas an suíomh seo mar acmhainn do thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus mar acmhainn do mhúinteoirí a mhúineann ranganna Gaeilge do thuismitheoirí.

  Supporting Your Child in the Naíonra / in Irish-Medium Primary School

  Bileog le leideanna ar chonas cabhrú le do pháiste sa bhaile.

  Smaointí don Deireadh Seachtaine

  Play “as Gaeilge” at Home!

  Smaointí ar chonas spraoi le do pháiste sa bhaile ag úsáid do chuid Gaeilge.

  Le ríomhphost seachtainiúl a fháil le Clár na Seachtaine agus acmhainní eile a fháil, líon an fhoirm thíos, ag léiriú do ghrúpa spéise (tuismitheoir, múinteoir, srl.)

  To receive weekly emails with Plan for the Week and other resources, complete the form below indicating your area of interest (if you are a parent, teacher, etc.)

  Cláraigh / Subscribe

  * indicates required  Acmhainní & Eolas / Resources & Information