Covid-19 Eolas & Acmhainní

Is tréimhse dhúshlánach í seo le naíonraí agus scoileanna dúnta don am i láthair. De bharr seo, beidh Gaeloideachas ag bailiú eolais, acmhainní, bunachair de theagascóirí ar líne agus eile le cabhrú le páistí, daltaí scoile, múinteoirí, tuismitheoirí agus caomhnóirí ag obair ón mbaile.

Anuas air seo, beidh comórtais, dúshláin agus fís-cheardlanna á reachtáil againn. Is féidir an t-am seo sa bhaile a úsáid i mbealach áisiúl agus oideachasúil!

Coinnigí súil ar an leathanach seo d’ábhar nua gach lá.

Comórtais

Coinnigh súil amach do chomórtais eile sa scoilbhliain amach romhainn 2020/2021.

Go raibh maith agaibh uile a chur isteach ar na comórtais an scoilbhliain seo caite – is féidir breathnú siar ar na hiontrálacha is na buaiteoirí ar fad anseo:

Múinteoirí

Ábhair úsáideacha don strus agus Tráma

Ag fanacht sábháilte arl íne le linn Paindéim

Cosaint sonraí pearsanta agus tú ag obair ó Chian

Naíonra

Nollaig Sa Naíonra

Póstaeir COVID-19 don Seomra Ranga

Ag Glanadh Lámh (Amhráin)

  • Caithfidh Mé Mo Lámha a Ní:

Aon, dó, trí | Caithfidh mé mo lámha a ní!

  • Féach Ar Mo Lámha:

Féach ar mo lámha, a haon, a dó! | Tá siad salach, ó bhó, bhó!

  • Tá Mo Lámha Glan:

Tá mo lámha glan! X3 | Hé hó, mo Dhaidí ó! | Tá mo lámha glan!

Tacaíochtaí ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige

Tá Gaeloideachas ag iarraidh ar an Roinn na tacaíochtaí seo a chur ar fáil trí mheáin na Gaeilge, agus leanfaimid leis an mbrú maidir leis na hacmhainní seo a bheith ar fáil i gcónaí i nGaeilge go comhthreomhar leis na leaganacha Béarla. Déanfar na hacmhainní seo a nuashonrú agus a scaipeadh ar naíonraí a luaithe is a fhaighimid iad.

Nuachtlitreacha Reatha

Facebook Group for Naíonraí Teachers

  • Is grúpa é seo do mhúinteoirí naíonra atá cruthaithe ag Gaeloideachas. Is í aidhm an ghrúpa ná deis a chur ar fáil do stiúrthóirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile. https://www.facebook.com/groups/150268391975726/

Gaeilge don Naíonra

  • D’fhorbair Gaeloideachas an suíomh seo mar acmhainn dóibh siúd atá ag obair i naíonraí agus gurbh mhaith leo cur lena gcuid scileanna teanga sa Ghaeilge. https://gaeilgedonnaionra.ie/

Bunleibhéal

Póstaeir COVID-19 don Seomra Ranga

Treoracha & Comhairle an Rialtais i leith COVID-19

Facebook Group: Múinteoirí Atá Ag Múineadh i mBunscoileanna Lán-Ghaeilge

  • Is grúpa é seo do mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh i mbunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an grúpa cruthaithe ag Gaelscoileanna Teo chun deis a chur ar fáil do mhúinteoirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile. https://www.facebook.com/groups/muinteoiribunscoile/

Acmhainní & Naisc ar Líne

Iar-bhunleibhéal

Póstaeir don Seomra Ranga

Treoracha & Comhairle an Rialtais i leith COVID-19

Ardteistiméireacht

Teastas Sóisearach

Spórt

Tíreolaíocht

Tuismitheoirí & Caomhnóirí

Christmas Crafts At Home

Tacaíocht do Thuismitheoirí ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige

Tá Gaeloideachas ag iarraidh ar an Roinn na tacaíochtaí seo a chur ar fáil trí mheáin na Gaeilge, agus leanfaimid leis an mbrú maidir leis na hacmhainní seo a bheith ar fáil i gcónaí i nGaeilge go comhthreomhar leis na leaganacha Béarla. Déanfar na hacmhainní seo a nuashonrú agus a scaipeadh ar naíonraí a luaithe is a fhaighimid iad.

‘Déan Comhrá’ ar YouTube

Tearmann Teaghlaigh: Facebook Group for Parents

  • Is grúpa é seo do thuismitheoirí agus chaomhnóirí a bhfuil páiste acu sa chóras oideachais lán-Ghaeilge. Tá sé dírithe ar thuismitheoirí naíonra, Gaelscoile, Gaelcholáiste agus thuismitheoirí Gaeltachta. Tá súil againn go mbeidh tuismitheoirí in ann plé a bheith acu lena chéile, acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta, smaointe agus eolas úsáideach a roinnt ar a chéile, mar aon le ceisteanna a chur. https://www.facebook.com/groups/tuismitheoiri/

IrishForParents.ie

  • D’fhorbair Gaeloideachas an suíomh seo mar acmhainn do thuismitheoirí a bhfuil a bpáistí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus mar acmhainn do mhúinteoirí a mhúineann ranganna Gaeilge do thuismitheoirí.https://irishforparents.ie/resources-for-parents/

Supporting Your Child in the Naíonra / in Irish-Medium Primary School

Smaointí ar chonas spraoi le do pháiste sa bhaile ag úsáid do chuid Gaeilge. 

Le ríomhphost seachtainiúl a fháil le Moladh na Seachtaine agus acmhainní eile a fháil, líon an fhoirm thíos, ag léiriú do ghrúpa spéise (tuismitheoir, múinteoir, srl.)

To receive weekly emails with Idea for the Week and other resources, complete the form below indicating your area of interest (if you are a parent, teacher, etc.)

Cláraigh / Subscribe

* indicates requiredAcmhainní & Eolas / Resources & Information