Covid-19 Information & Resources

Clár na Seachtaine 30  3

These are challenging times with the current closure of naíonraí and schools. Therefore, Gaeloideachas will be gathering information, resources, database of online tutors and more to support children, students, teachers, parents and guardians who are working from home.

As well as this information, we will also be organising competitions, challenges and video workshops. Let’s use this time at home in a productive and educational way!

Keep an eye on this page for new material everyday.

Plan For the Week

Clár na Seachtaine 30  3Postáillfear clár imeachtaí ar an leathanach seo ag tús gach seachtain le cúrsaí ar líne a éascú agus a shoiléiriú do mhúinteoirí is daltaí, tuismitheoirí is páistí, agus déanfar gach iarracht freastal ar gach aoisghrúpa ó naíonraí go hiarbhunleibhéal.

Luan:

 1. An dara eagrán de Chlár na Seachtaine á scaipeadh! Le do thoil, seol an ríomhphost ar aghaidh chuig duine ar bith a mbainfidh tairbhe as. Is féidir clárú lenár nuachtlitreacha anseo chomh maith.
 2. Léitheoireacht Futa Fata: Lean Futa Fata ar Facebook (@futafata), áit a mbíonn scéalta do pháistí á léamh acu go rialta!

Máirt:

 1. Beidh ranganna do pháistí ar an mbunscoil ar fáil ar RTÉ Player gach lá! Feach ar RTÉ Home School Hub!
 2. Beidh Corpoideachas le Ciarán le feiceáil ar chainéal YouTube Óga Ióga cúpla uair sa tseachtain! Coinnigí aclaí!

Céadaoin:

 1. Tosaígí ag bailiú ábhar timpeall an tí do thogra ealaíne na Cásca! Beimid ag úsáid blaoscanna uibhe, rollaí leithris, péint, páipéar, olann agus aon mhaisiúcháin eile gur mhaith libh! 
 2. Cuirfidh Jill ó fhoireann Gaeloideachas rang teagaisc ar an ealaíon don Chásc amach um thráthnóna agus fógrófar an chéad chomórtas eile!

Déardaoin:

 1. Tá clár nua seolta ag Gaeilge Mhaigh Cuilinn ar YouTube ag léiriú neart gníomhaíochta spraoiúla le bheith ina mbun sa bhaile!
 2. Beidh an Garraí Glas ag múineadh dúinn conas píosa beag garraídoireachta a dhéanamh le linn na dea-aimsire seo!

Aoine:

 1. Seolaigí chugainn tvuíteanna agus íomhánna de na himeachtaí a bhí ar siúl agaibh i rith na seachtaine leis an haischlib #GaeilgeSaBhaile agus Gaeloideachas a chlibeáil ar Twitter (@Gaeloid)
 2. Beannachtaí na Cásca oraibh! Roinnfear go luath cúpla rud gur féidir tabhairt futhu i rith an bhriseadh!

  Children in the Naíonra

  NaíonraFacebook Group for Naíonraí Teachers

  Is grúpa é seo do mhúinteoirí naíonra atá cruthaithe ag Gaeloideachas. Is í aidhm an ghrúpa ná deis a chur ar fáil do stiúrthóirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile.

  Gaeilge don Naíonra

  This site has been developed as a resource for those who are working in Naíonraí and who would like to increase their confidence in their Irish language skills, and for those who would like to work in Naíonraí in the future.

  Children in Primary

  Primary

  Facebook Group: Múinteoirí Atá Ag Múineadh i mBunscoileanna Lán-Ghaeilge

  Is grúpa é seo do mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh i mbunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an grúpa cruthaithe ag Gaelscoileanna Teo chun deis a chur ar fáil do mhúinteoirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile.

  Newsletter from COGG (An Comhairle Um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta)

  Tá foireann COGG ag roinnt na nuachtlitreach seo chun cuidiú le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna na tíre agus iad ag iarraidh straitéisí cianfhoghlama a chur i bhfeidhm. Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú smaointe maidir le háiseanna foghlama ar líne, smaointe don chianfhoghlaim agus nascanna úsáideacha ó eagraíochtaí eile.

  Padlet

  Tools, apps and websites to support Irish primary pupils working in the home – List created by Ciara Reilly, Lecturer in Education (ICT and Digital Education) www.mie.ie

  Online Links & Resources

  A range of free and accessible online resources based on a range of primary school subjects.

  Daily Challenge for Junior Infants to Second Class!

  Many thanks to Scoil Oilibhéir for sharing their daily challenges with us! 

  Daily Challenge for Second Class to Sixth Class!

  Many thanks to Scoil Oilibhéir for sharing their daily challenges with us! 

  Students in Secondary

  Secondary

  Parents & Guardians

  ParentsTearmann Teaghlaigh: Facebook Group for Parents

  This is a support group for parents and guardians of children attending a naíonra, Gaelscoil, Gaelcholáiste or Gaeltacht school. A place to share ideas, resources, information and questions with each other.

  IrishForParents.ie

  Site has been developed by Gaeloideachas as a resource for parents whose children attend Irish-medium primary schools and also as a resource for teachers who teach Irish language classes for parents.

  Supporting Your Child in the Naíonra / in Irish-Medium Primary School

  Leaflet with tips and tricks on how to help your child at home.

  Weekend Ideas

  Play “as Gaeilge” at Home!

  Some ideas on how play with your kids using Gaeilge at home.

  Le ríomhphost seachtainiúl a fháil le Clár na Seachtaine agus acmhainní eile a fháil, líon an fhoirm thíos, ag léiriú do ghrúpa spéise (tuismitheoir, múinteoir, srl.)

  To receive weekly emails with Plan for the Week and other resources, complete the form below indicating your area of interest (if you are a parent, teacher, etc.)

  Cláraigh / Subscribe

  * indicates required  Acmhainní & Eolas / Resources & Information