Covid-19 Information & Resources

These are challenging times with the current closure of naíonraí and schools. Therefore, Gaeloideachas will be gathering information, resources, database of online tutors and more to support children, students, teachers, parents and guardians who are working from home.

As well as this information, we will also be organising competitions, challenges and video workshops. Let’s use this time at home in a productive and educational way!

Keep an eye on this page for new material everyday.

Plan For the Week

We will no longer be posting Clár na Seachtaine over the summer holidays but feel free to look back at every weekly plan since the beginning of lockdown below:

Sign up for Gaeloideachas Newsletters here: bit.ly/SínighSuas
Plans of the Week Archive:

Competitions

Comórtas ealaíne do pháistí sa Naíonra
Competition for Naíonraí! Deadline 5pm 30th June 2020

Competition for Primary level! Deadline 5pm 30th June 2020

Find all our wonderful May winners here! Féach ár mbuaiteoirí iontacha na Bealtaine anseo!

Teachers

Ábhair úsáideacha don strus agus tráma

Íoslódáil Anseo: Help me make sense of the world Brain development card (Irish)

Gheobhaidh sibh iniata ábhair úsáideacha ó Safeguarding Board NI ar strus agus tráma. Bain úsáid as an nasc seo thíos fosta leis na comhaid níos mó a aimsiú faoin mhír ‘Áiseanna Strus agus Tráma’ (Comhairle na Gaelscolaíochta)

Ag Fanacht Sábháilte Ar Líne Le Linn Paindéim

Léigh faoin dea-chleachtas anseo

(An Coimisiún Um Chosaint Sonraí)

Cosaint Sonraí Pearsanta agus tú ag Obair ó Chian

Léigh faoin dea-chleachtas anseo

(An Coimisiún Um Chosaint Sonraí)

Déan teagmháil linn ar obairbhaile@gaeloideachas.ie

Children in the Naíonra

Naíonra

17.05.2020 Nuachtlitir na Naíonraí/Newsletter for Naíonraí

Ábhar DCYA – Tacaíocht do Thuismitheoirí

Let’s Play Ireland

First 5

Gaeloideachas has inquired with the Department about making these supports and services available through the medium of Irish. We will continue contact with the Department until all resources and supports are provided in Irish as well as English, and will update you with these documents as soon as they are made available. Tá Gaeloideachas ag iarraidh ar an Roinn na tacaíochtaí seo a chur ar fáil trí mheáin na Gaeilge, agus leanfaimid leis an mbrú maidir leis na hacmhainní seo a bheith ar fáil i gcónaí i nGaeilge go comhthreomhar leis na leaganacha Béarla. Déanfar na hacmhainní seo a nuashonrú agus a scaipeadh ar naíonraí a luaithe is a fhaighimid iad.

Scéim Fóirdheontais Pá

Tá go leor eolais roinnte ag an Roinn Leanaí le cúpla seachtain anuas maidir leis an Scéim Fóirdheontais Pá nua a chuirfear ar fáil d’earnáil na luathbhlianta le linn géarchéim Covid-19. 

Is faoi gach seirbhís luathbhlianta atá sé cinneadh a dhéanamh páirt a ghlacadh sa scéim nó gan. 

Le híocaíocht a fháil faoin scéim ar Aoine an 24 Aibreán, is gá clárú roimh 17.00 ar Máirt an 21 Aibreán. 

Na príomh phointí mar a bhaineann leis na naíonraí ná:

 • Is ar mhaithe le fostóirí a chumasú le foireann a choinneáil atá an scéim á sholáthar
 • Clúdóidh an scéim pá do bhaill foirne ar íosmhéid de €350 agus uasmhéid de €585 in aghaidh na seachtaine
 • Dóibh siúd atá féinfhostaithe, féach uimhir 31 sa cháipéis FAQ
 • Beidh íosmhéid €300 in aghaidh na seachtaine ar fáil le costais eile a chlúdach (nó 15% de na costais pá, pé acu is airde)
 • Is féidir foireann a athfhostú sa chás gur cuireadh deireadh lena bhfostaíocht cheana
 • Níl aon táillí le gearradh ar thuismitheoirí
 • Tá na scéimeanna maoinithe eile ar fad (ECCE agus eile) le stopadh le linn an tréimhse seo
 • Mairfidh sé ar feadh 3 mhí
 • Is féidir go bhforbróidh an scéim seo thar am, agus ba cheart súil a choinneáil ar PIP, áit a bhfógrófar aon eolas nua.
 • Le tacaíocht a fháil ina leith, déan teagmháil le eypc@pobal.ie.

Scéim Nua: Naíonraí ar Líne

Tá Gaeloideachas ag fiosrú bealach simplí agus cost-éifeachtach le cabhrú le naíonraí leis seo, agus chuige sin tá muid ag lorg léiriú spéise ó naíonraí gur mian leo suíomh idirlín a fhorbairt. 

An buntáiste don naíonra:

 • Suíomh idirlín ar ardchaighdeán agus ar chostas íseal
 • Bealach le nuacht agus eolas a scaipeadh go héasca ar phobal an naíonra
 • Áis phoiblíochta mhaith do thuismitheoirí agus caomhnóirí atá ag lorg naíonra dá gcuid páistí
 • Rochtain ag an naíonra agus an pobal ar an suíomh ón bhfón nó ríomhaire
 • Oiliúint agus tacaíocht ar fáil ó Gaeloideachas

Léigh níos mó anseo.

Facebook Group for Naíonraí Teachers

Is grúpa é seo do mhúinteoirí naíonra atá cruthaithe ag Gaeloideachas. Is í aidhm an ghrúpa ná deis a chur ar fáil do stiúrthóirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile.

Gaeilge don Naíonra

This site has been developed as a resource for those who are working in Naíonraí and who would like to increase their confidence in their Irish language skills, and for those who would like to work in Naíonraí in the future.

 

Children in Primary

Primary

Facebook Group: Múinteoirí Atá Ag Múineadh i mBunscoileanna Lán-Ghaeilge

Is grúpa é seo do mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh i mbunscoileanna lán-Ghaeilge. Tá an grúpa cruthaithe ag Gaelscoileanna Teo chun deis a chur ar fáil do mhúinteoirí foram plé a bheith acu lena chéile, áit chun folúntais a fhógairt agus acmhainní úsáideacha/pleananna ceachta a roinnt ar a chéile.

June 2020: End of Year Newsletter (Gaeloideachas)

Moltaí Gaeilge don Samhradh: Cúpla leid do scoláirí maidir le gníomhaíochtaí taitneamhacha as Gaeilge le linn na saoire

Newsletter from COGG (An Comhairle Um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta)

Tá foireann COGG ag roinnt na nuachtlitreach seo chun cuidiú le bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna na tíre agus iad ag iarraidh straitéisí cianfhoghlama a chur i bhfeidhm. Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú smaointe maidir le háiseanna foghlama ar líne, smaointe don chianfhoghlaim agus nascanna úsáideacha ó eagraíochtaí eile.

Padlet

Tools, apps and websites to support Irish primary pupils working in the home – List created by Ciara Reilly, Lecturer in Education (ICT and Digital Education) www.mie.ie

Online Links & Resources

A range of free and accessible online resources based on a range of primary school subjects.

Daily Challenge for Junior Infants to Second Class!

Many thanks to Scoil Oilibhéir for sharing their daily challenges with us!

Daily Challenge for Second Class to Sixth Class!

Many thanks to Scoil Oilibhéir for sharing their daily challenges with us!

Students in Secondary

Secondary

June 2020: End of Year Newsletter (Gaeloideachas)

TÚS MAITH: Ag Aistriú go Gaelcholáiste nó Iar-bhunscoil Ghaeltachta, Cúpla leid do scoláirí nár fhreastal ar bhunscoil lán-Ghaeilge.

Leideanna Staidéir / Study Tips

 1. Moltaí le conas staidéar sa bhaile / Tips on how to study at home
 2. 7 leid / 7 tips

Ardteist / Leaving Cert

Sraith Shóisearach / Junior Cert Cycle

Spórt / Sport

 1. Iris CLG ar Líne / Online GAA magazine
 2. Aireachas le Ciarán / Mindfulness with Ciarán

  Tíreolaíocht / Geography

  Parents & Guardians

  Parents

  Ábhar DCYA – Tacaíocht do Thuismitheoirí

  Let’s Play Ireland

  First 5

  Gaeloideachas has inquired with the Department about making these supports and services available through the medium of Irish. We will continue contact with the Department until all resources and supports are provided in Irish as well as English, and will update you with these documents as soon as they are made available. Tá Gaeloideachas ag iarraidh ar an Roinn na tacaíochtaí seo a chur ar fáil trí mheáin na Gaeilge, agus leanfaimid leis an mbrú maidir leis na hacmhainní seo a bheith ar fáil i gcónaí i nGaeilge go comhthreomhar leis na leaganacha Béarla. Déanfar na hacmhainní seo a nuashonrú agus a scaipeadh ar thuismitheoirí a luaithe is a fhaighimid iad.

  ‘Déan Comhrá’ on YouTube

  Follow our playlist “Déan Comhrá” on YouTube if you wish to brush up on Irish words and phrases that you can use with your child from day to day! Based on our online booklet: Déan Comhrá (download for free)

  Tearmann Teaghlaigh: Facebook Group for Parents

  This is a support group for parents and guardians of children attending a naíonra, Gaelscoil, Gaelcholáiste or Gaeltacht school. A place to share ideas, resources, information and questions with each other.

  IrishForParents.ie

  Site has been developed by Gaeloideachas as a resource for parents whose children attend Irish-medium primary schools and also as a resource for teachers who teach Irish language classes for parents.

  Supporting Your Child in the Naíonra / in Irish-Medium Primary School

  Leaflet with tips and tricks on how to help your child at home.

  Weekend Ideas

  Play “as Gaeilge” at Home!

  Some ideas on how play with your kids using Gaeilge at home.

  Le ríomhphost seachtainiúl a fháil le Clár na Seachtaine agus acmhainní eile a fháil, líon an fhoirm thíos, ag léiriú do ghrúpa spéise (tuismitheoir, múinteoir, srl.)

  To receive weekly emails with Plan for the Week and other resources, complete the form below indicating your area of interest (if you are a parent, teacher, etc.)

  Cláraigh / Subscribe

  * indicates required  Acmhainní & Eolas / Resources & Information