Seoladh Tacaíochtaí do Thuismitheoirí ó DCYA

May 1, 2020

Lets Play Ireland

Seo Linn ag Súgradh in Éirinn.
Is tionscnamh faoi stiúir an rialtais é Seo Linn ag Súgradh atá dírithe ar súgradh a chur chun cinn do na páistí go léir atá ina gcónaí in Éirinn i rith na hÉigeandála Covid. Is féidir teacht ar na hacmhainní seo anseo.

Tá an súgradh lárnach do shláinte agus folláine fisiciúil, meabhrach, sóisialta agus mothúchánach an pháiste. Foghlaimíonn an páiste trí shúgradh agus forbraíonn sé conas an saol a láimhseáil, a bheith solúbtha agus an domhan a thuiscint. Saibhrítear óige an pháiste nuair a bhíonn súgradh sa teaghlach. Tá sé de cheart ag gach páiste agus duine óg a bheith ag súgradh.

Ní raibh sé chomh tábhachtach riamh do pháiste a bheith ag súgradh is atá sé anois ach sa tréimhse seo cloígh le do thoil le comhairle Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le scaradh sóisialta agus do lámha a ní. Le tuilleadh eolais a fháil téigh go hse.ie/coronavirus.

Tá Gaeloideachas ag iarraidh ar an Roinn na tacaíochtaí seo a chur ar fáil trí mheáin na Gaeilge, agus leanfaimid leis an mbrú maidir leis na hacmhainní seo a bheith ar fáil i gcónaí i nGaeilge go comhthreomhar leis na leaganacha Béarla. Déanfar na hacmhainní seo a nuashonrú agus a scaipeadh ar thuismitheoirí a luaithe is a fhaighimid iad.