Disléicse

Réamhrá

Roghnaíonn go leor tuismitheoirí a bhfuil páistí le riachtanais speisialta oideachais acu scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta dá gclann. Is í an disléicse an riachtanas speisialta oideachais is coitianta a n-áirítear i scoileanna lán-Ghaeilge, agus tá sí ar níos mó ná 9% de dhaltaí atá sa chóras bunleibhéil lán-Ghaeilge. Sa rannóg seo, tá comhairle agus eolas do thuismitheoirí agus chaomhnóirí maidir le disléicse a aithint, cúrsaí measúnaithe agus conas tacú le páiste a bhfuil disléicse air nó uirthi. Is é an bhunsprioc atá leis an eolas seo ná cabhrú le tuismitheoirí tuiscint níos fearr a bheith acu ar an disléicse, dul i ngleic le roinnt de na míthuiscintí a bhaineann le disléicse agus oiriúnacht an chórais lán-Ghaeilge, mar aon le comhairle a thabhairt maidir le conas tacú le do pháiste. Ba mhaith linn tuismitheoirí a chumasú agus a chur ar an eolas faoin disléicse le go mbeidh siad in ann na roghanna is fearr a dhéanamh dá bpáistí. Tá roinnt leideanna praiticiúla againn do thuismitheoirí freisin ar bhealaí chun tacú leis an bhfoghlaim agus leis an obair bhaile.

Is fíorcheisteanna iad na ceisteanna thíos a bhfuair Gaeloideachas ó thuismitheoirí agus chleachtóirí. Táimid fíorbhuíoch d’Emily Barnes ón tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra, Coláiste na Tríonóide, as na freagraí seo a chur ar fáil, mar aon leis na taighdeoirí agus cleachtóirí a roinn a gcuid leideanna, comhairle agus taighde ag ár gcuid oícheanta eolais ar an disléicse a bhí ar siúl le deireanaí. Is féidir breathnú ar thaifead de na seimineáir seo ag na naisc seo:

https://youtu.be/2vXJzEvpMuU (Seimineár Béarla)

https://youtu.be/-8nvwfWkokY (Seimineár Gaeilge)

Má tá aon cheisteanna ginearálta eile ar chóir bheith anseo, dar leat, beimid lánsásta iad a áireamh. Is féidir ríomhphost a chur chuig Ciara Ní Bhroin ciara@gaeloideachas.ie. Má tá aon ábhar imní eile agat nó ma tá eolas breise ginearálta uait, b’fhéidir go mbeadh Cumann Disléicse na hÉireann in ann cabhrú leat. Féach ar: www.dyslexia.ie.

Bain úsáid as an gclár ar chlé chun do bhealach a dhéanamh trí na leathanaigh éagsúla sa rannóg seo ar an disléicse.