12 rud a theastaíonn ó thuismitheoirí le páistí dhátheangacha a bheith ar an eolas fúthu (CNNG)

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Naíonra | Preschool, Tuismitheoir | Parent
Tags: Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion