Bileog eolais maidir le Gaeilge na hArdteiste | Information leaflet re Leaving Cert Irish

File Type: pdf
Categories: Aighneacht | Submission, Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Na Meáin | Media, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, Gaeltacht, Polasaithe | Policies, Tumoideachas | Immersion