Leathanach eolais do scoileanna maidir leis na háiseanna atá ar fáil do thuismitheoirí ó Gaeloideachas.

Leathanach eolais do scoileanna maidir leis na háiseanna atá ar fáil do thuismitheoirí ó Gaeloideachas.

I measc na n-áiseanna a luaitear ann, tá liosta ríomhphoist, grúpa Facebook, bileoga eolais, Déan Comhrá, seinnliosta YouTube, agus acmhainní chun tacú le páistí a bhfuil riachtanais breise oideachais acu. 

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, Gaeloideachas, RSO | Special education