Pacáiste acmhainní do Bhunscoileanna, an tSraith Shóisearach, an Idirbhliain, agus an Ardteistiméireacht ó mhúsaem 14 Sráid Henrietta i mBaile Átha Cliath.

Is músaem stairiúil é 14 Sráid Henrietta atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Sa bhliain 2021, bhaineadar amach an chéad áit san Eoraip de bharr an méid staire agus eolais a chuirtear ar fáil don phobal ann. 

Tá pacáiste acmhainní i nGaeilge ar fáil acu atá curtha in oiriúint do scoileanna lán-Ghaeilge. Tá na hacmhainní bunaithe ar an stair agus déantar iniúchadh comhtháite ar an gcuraclam iontu. Tá ceithre shraith acmhainní ar fáil do na leibhéal éagsúla scoile: Bunscoileanna, an tSraith Shóisearach, an Idirbhliain, agus an Ardteistiméireacht. Is féidir iad a úsáid ar scoil nó sa bhaile. 

Tá na hacmhainní ar fáil ag an nasc ar dheis.

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent