Réidh, socair agus sásta – tús maith, leath na hoibre! Is céim mhór chun cinn é an t-aistriú ón naíonra go dtí an bhunscoil, agus is fiú rudaí beaga a dhéanamh le cabhrú leat agus le do pháiste ullmhú chuige. Moving from the naíonra to primary school is a big step forward. It can be helpful to take some small steps to help you and your child to prepare.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Cló | Print, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Le n-ordú | Available to order, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Póstaer | Poster, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, Bímis Réidh, Tumoideachas | Immersion