Físeán deas simplí le teidithe mar thuismitheoir agus mar leanbh - Teidí and friends roleplay to help parents with general questions and ones based on the reader Mo Chuid Oibre (Séideán Sí).

Gaeilge sa bhaile

  • Ceisteanna a chur faoina lá ar scoil / Questions about their day at school
  • Roinnt freagraí / Some sample answers

 

Ag léamh le Teidí

  • Mo Chuid Oibre (Séideán Sí)
  • Ceisteanna don leanbh faoin leabhar / Questions for the child about the book
  • Eiseamláirí de fhreagraí / Sample answers

File Type: www
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Físeán | Video, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion