Sleamhnáin ón seimineár ar an 29ú Meán Fómhair 2021 le Ciarán Ó Conghaile, Coláiste Cois Life.

An Taifead: www.youtube.com/watch?v=Bfx3pyFlWrY

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher
Tags: FGL | CPD, Tumoideachas | Immersion
Ag Spreagadh Cinnirí Gaeilge 29MF2021