Sleamhnáin ón seimineár ar an 29ú Meán Fómhair 2021 le Ciarán Ó Conghaile, Coláiste Cois Life.

  • Cad as a dtáinig an smaoineamh seo?
  • Próiseas ceapacháin
  • Ról na gCinnirí Gaeilge ar scoil
  • Cén chaoi a dtéann ról an dea eiseamláir teanga i bhfeidhm ar scoláirí?
  • Céard a spreag suim na scoláirí sa ról seo ?
  • Moltaí maidir le córas ‘Cinnirí Gaeilge’ a chur i bhfeidhm ar scoil

An Taifead: www.youtube.com/watch?v=Bfx3pyFlWrY

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher
Tags: FGL | CPD, Tumoideachas | Immersion
Ag Spreagadh Cinnirí Gaeilge 29MF2021