Sleamhnáin ón seimineár 26.04.21 An taifead: https://youtu.be/7ctT15NDz4w

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides, Taighdeoir | Researcher
Tags: Disléicse | Dyslexia, FGL | CPD, RSO | Special education