Cur i láthair a rinneadh ag Tae agus Plé na Naíonraí ar an 6 DF 2021 le comhrá a spreagadh maidir le bealaí chun tacú le páistí uathacha barr a gcumais a bhaint amach sa naíonra. Tá naisc ann chuig acmhainní seachtracha úsáideacha agus ábhar machnaimh ann do naíonraí maidir le cleachtais éagsúla.

File Type: pdf
Categories: Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, Gaeloideachas, RSO | Special education, Uathachas | Autism