Tugann an teimpléad físiúil seo ó Ionad Uathachais Middletown deis cleachtadh a dhéanamh ar chuid de na nithe a bhíonn ar fáil i mbosca lóin nó a thugtar an lón féin ann a oscailt. Cuirtear tic le gach ceann agus é déanta agus is féidir a fheiceáil cé mhéad atá fós le cleachtadh. Oibrigh ó chlé go deas le coimeádán críochnaithe le léiriú cén uair atá an tasc críochnaithe. Is féidir é seo a chur in oiriúint agus a phearsanú don pháiste aonair trí ghrianghraif nó phictiúr éagsúla a chur isteach.

Ní hamháin go gcabhróidh sé le neamhspleáchas agus scileanna mínluaile do pháiste má léiríonn tú dó/di conas coimeádáin nó earraí bia a oscailt, ach laghdóidh sé an gá leis an iomarca lámh ar earraí a bheidh ag dul gar do bhéal an pháiste go bunúsach. Tá físeán gairid ag Ionad Uathachais Middletown a léiríonn an chaoi a bhféadfá na scileanna seo a mheas, agus cinneadh a dhéanamh ar an méid atá ródhúshlánach do do pháiste faoi láthair agus na rudaí atá níos éasca dóibh éirí níos neamhspleáiche leo. Féach air anseo.

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, RSO | Special education, Uathachas | Autism