Among the areas covered in this resource for Naíonra teachers are: Aiseanna/Resources, Foghlaim/learning, Pleanáil/Planning, Suíomh/Location, Tacaíocht foghlama/ supporting learning, Eispéireas agus gníomhaíochtaí/experiences and activities

File Type: pdf
Categories: Béarla amháin | English only, Eolas | Information, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra
Tags: Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion, Uimhearthacht | Numeracy