Cnuasach amhrán do leanaí nasctha leis an Nollaig.

Roinnt de na hamhráin seo ar fáil ar ár seinnliosta seo ar Youtube agus tá a lán smaointe do cheachtanna ar fáil ar ár leathanach d’áiseanna don Nollaig.

Bualadh Bos 👏🎅🏻

Bualadh bos, bualadh bos,
buailfimís go léir,
Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht,
anuas an similéar.
Ó, bualadh bos, bualadh bos,
buailfimís go léir,
Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht
anuas an similéar.

Tá an Nollaig buailte linn,
tá áthas ins an aer,
tá sneachta ar an dtalamh,
tá réaltaí ins an spéir.
Táimid ag dul a chodladh
is tá ár stocaí réidh.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht
anuas an similéar.

Curfá

A Dhaidí, brostaigh ort,
is cuir do mhála síos.
Líon suas an stoca beag
le feiríní arís.
Is mithid duit imeacht
suas an simléar.
Tá páistí beaga ag feitheamh ort
i ngach aon áit faoin speir.

Curfá

 


Bualadh Bos 👏🎅🏻

Bualadh bos, bualadh bos,
buailfimís go léir,
Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht,
anuas an similéar.
Ó, bualadh bos, bualadh bos,
buailfimís go léir,
Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht
anuas an similéar.

Tá an Nollaig buailte linn,
tá áthas ins an aer,
tá sneachta ar an dtalamh,
tá réaltaí ins an spéir.
Táimid ag dul a chodladh
is tá ár stocaí réidh.
Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht
anuas an similéar.

Curfá

A Dhaidí, brostaigh ort,
is cuir do mhála síos.
Líon suas an stoca beag
le feiríní arís.
Is mithid duit imeacht
suas an simléar.
Tá páistí beaga ag feitheamh ort
i ngach aon áit faoin speir.

Curfá


Daidí Na Nollag 🎅🏻

Ó bígí go maith, go hiontach gach lá.
Téigí a chodladh, tá a fhios agaibh cén fáth.
Tá Daidí na Nollag ag teacht go luath.

Tá liosta aige, déanta faoi dhó.
Is faigheann sé amach cé bhíonn dána gan stró.
Tá Daidí na Nollag ag teacht go luath.

Bíonn sé ag féachaint ortsa,
ag éisteacht leat gach lá,
is muna mbíonn tú dána,
beidh gach aon rud go breá.

Ó bígí go maith, ag faire amach.
Téigí a chodladh, tá a fhios agaibh cén fáth.
Tá Daidí na Nollag ag teacht go luath.


Tá Daidí Na Nollag Ag Teacht 🎅

Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht, hurá,hurá.(x2)
Bígí maith, bígí ciúin.
Tá páistí beaga ag titim chun suain
Mar tá Daidí na Nollag ag teacht anseo anocht.

Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht, hurá, hurá. (x2)
Tá duine mór ar bharr an tí,
Póg do Mhamaí agus gabh a luí,
Mar tá Daidí na Nollaig ag teacht anseo anocht.


An Fear Sneachta ☃️

Ó seo ár fear sneachta,
nach álainn an radharc é,
lena hata mór agus cota donn,
agus píopa ina bhéal.

Ó seo an fear sneachta,
nach álainn an radharc é,
mar lá amháin i bhfad ó shoin,
an gcreidfeá shiúil sé.

Ó seo ár fear sneachta,
nach álainn an radharc é,
lena hata mór agus cóta donn,
agus píopa ina bhéal.

Síos leis an baile beag,
ó nach aige bhí an spraoí,
Bhí na gasúir óg a’ rith ina dhiadh,
ag iarraidh hata buí.


Rudolf an Fia Rua 🦌

Rudolf an fia rua,
bhí loinnir ar a shrón chomh maith,
agus dá bhfeicfeá ariamh é,
déarfá linn go raibh sé geal.

Bhíodh na fianna eile,
ag gáire is ag magadh faoi.
Ní ligeadh siad ariamh do Rudolf,
páirt a ghlacadh i gcluifí.

Oíche Nollag cheomhar bhán,
tháinig San Níoclás,
“Rudolf le do shrón gheal ghlé,
an rachaidh tú os comhair mo shlé?”

Bhí grá ag na fianna eile dó,
is bhéic siad amach os ard,
“Rudolf an fia rua,
nach ortsa a bheas an clú is cáil!”


Stocaí beaga bána 🧦

Stocaí beaga bána,
stocaí beaga buí.
Stocaí ar gach leaba,
Is na leanaí ina luí.
Fol-de-díd-il déró,
fol-de díd-il dí.
Stocaí beaga bána,
stocaí beaga buí.

Stocaí beaga bána,
stocaí beaga buí.
Tiocfaidh San Nioclás is
beidh mála ar a dhroim.
Fol-de-díd-il déró,
fol-de díd-il dí.
Stocaí beaga bána,
stocaí beaga buí.

Stocaí beaga bána,
stocaí beaga buí.
Leanbh beag i stábla
sa mhainséar ina luí.
Canaimis go hard,
tá áthas ar ár gcroíthe.
Stocaí beaga bána,
stocaí beaga buí.


An Drumadóirín 🥁

Tar, a deir siad pá-rum pum pum pum
Go bhfeicfimid an Rí pá-rum pum pum pum
ár dtogha ‘s ár rogha againn pá-rum pum pum pum
Le cur i lámh’ an Rí pá-rum pum pum pum,
rum pum pum pum , rum pum pum pum
ómós cuí dár Rí pá-rum pum pum pum
Ar ár son.

Naíon bheag ghléigeal, pá-rum pum pum pum
Is buachaill bocht mé féin, pá-rum pum pum pum
Níl féirín ceart agam, pá-rum pum pum pum
Is fiú a thabhairt dár Rí, pá-rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum
Déanfad ceolta Duit, pá-rum pum pum pum
Ar an drum?

D’umhlaigh Muire, pá-rum pum pum pum
Bhuail Bó is Uan an t-am, pá-rum pum pum pum
Bhuaileas mo bhodhrán Dhó, pá-rum pum pum pum
Bhuaileas go cumasach, pá-rum pum pum pum,
rum pum pum pum, rum pum pum pum
Gháir Sé liom fé rún, pá-rum pum pum pum
Is lem dhrum!


An Chéad Nollaig 🌟

Bhí sneachta ar an talamh, bhí réalta mór sa spéir.
Bhí aingil Dé ag canadh go raibh Íosa sa mháinséar.
Bhí na haoirí ar na sléibhte nuair a chuala siad an scéal.
Tháinig na trí ríthe le hór, túis agus miorr.

Fadó, fadó i mBeithil, i stábla dorcha lom,
rugadh an leanbh Íosa. An Nollaig a bhí ann.
Muire agus Iósaf, asal agus bó.
Ríthe agus aoirí ann chun ómós a thabhairt dó.


Cé hÉ An Leanbh Aoibhinn? 👼

Cé hÉ an leanbh aoibhinn,
sa mháinséar ina luí?
Cé leis É? Nach deas É?
An leanbh beag chaoin.

Sé Íosa an leanbh aoibhinn,
ina luí sa mháinséir.
Is liomsa, gus is leatsa
Rí na Ríthe, Mac Dé.


Seo é an Leanbh Íosa 👼

Seo é an leanbh Íosa,
sa mhainséar ina luí.
Tá Muire agus Iósaf
agus aingeal ag guí.
Sneachta ar an talamh,
is réaltaí sa spéir.
Is an leanbh beag Íosa,
ina luí sa mhainséar.


Íosa sa Mhainséar 👼

Bhí Íosa sa mháinséar
i dtír ‘bhfad i gcéin.
Bhí bó agus asal
ag aníor dóibh féin.

Ag féachaint anuas air,
bhí réaltaí sa spéir,
ar an leanbh ina chodladh
ina luí ar an bhféar.

Ó féach an leanbh Íosa,
sa mháinséar ina luí.
Tá Muire ‘gus Íosaf
‘is Aoirí ag guí.

Anseo ar mo ghlúine,
is Tú i do luí,
is duitse a Íosa
a thugaim mo chroí.


Adeste Fideles 👼

Adeste fideles, Laete triumphante,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte,
Regam Angelorum.
Venite Adoremus, Venite Adoremus,
venite Adoremus, Dominum.

A chairde is dílse, tagaigí go haerach,
tagaigí, deifrigí go Bethlehem.
Féach ins an stábla,
Rí na nAingeal Glórmhar.
Ó tagaigí agus adharaimís, Ó tagaigí agus adharaimís,
ó tagaigí agus adharaimís, Críost an Rí.


Ó Amharc An Leanbh Íosa 👼

Ó, amharc an leanbh Íosa,
sa mháinséar ina luí,
le Muire is Iósaf,
is na haingil ag guí.

Sneachta ar an talamh,
agus réalta sa spéir,
is an leanbhán Íosa,
ina chodladh go séimh.


Ríthe Sinn 🌟👑👑👑

Ríthe sinn a tháinig anoir,
bronntanais ar iompar againn.
Mílte fada thar sliabh is talamh
ag leanacht an réalt úd thoir.

Ó réalt an áthais, réalt na hoích’,
réalt na háille is dual do rí.
Síor ag taisteal, dian an aistear,
treoraigh sinn led’sholas caoin.


Dhá Lá Déag Na Nollag 🦃

Ar an chéad lá Nollag thug mo leannán dom
patraisc i gcrann piorraí.
Ar an dara lá Nollag thug mo leannán dom
dhá fhéarán bhreaca.
Ar an tríú lá Nollag thug mo leannán dom
trí chearc fhrancacha.
Ar an ceathrú lá Nollag thug mo leannán dom
ceithre éan ag glaoch.
Ar an cúigiú lá Nollag thug mo leannán dom
cúig fháinne óra.
Ar an séú lá Nollag thug mo leannán dom
sé ghé ag breith.
Ar an seachtú lá Nollag thug mo leannán dom
seacht n-eala ag snámh.
Ar an t-ochtú lá Nollag thug mo leannán dom
ochtar cailín ag bleán.
Ar an naoú lá Nollag thug mo leannán dom
naonúr ban ag damhsa.
Ar an deichiú lá Nollag thug mo leannán dom
deichniúr tiarna ag léim.
Ar an t-aonú lá déag Nollag thug mo leannán dom
aon phíobaire dhéag ag seinm.
Ar an dara lá déag Nollag thug mo leannán dom
dháréag drumadóir ag drumadóireacht.


Saintí S’Againne 🎅

Bhfuil do liosta-sa réidh, tá Saintí faoi réir
Is beidh sé ag bailiú na liostaí sin go léir
Bíodh siad curtha sa bpost, nó suas an simléar
Ní choinneoidh tada Saintí s’againne óna thuras tríd an spéir.

Tá scéilín agam daoibh, faoin Mol Thuaidh is a dhraíocht
Níl aon ghalar ann, i sneachta ná i ngaoth
Le gach cosaint acu ann, tá chuile dhuine slán
Ag réiteach bréagán mar a rinne siad riamh.

curfá

Tá Saintí ar an Mol, a chairrín réidh le dhul
Níl le déanamh ach é a líonadh lán go béal
Seol do litir ar an toirt, ná bíodh aon imní ort
Tiocfaidh Saintí bíodh ann gála, plá nó néal.

curfá

Tá Oíche Nollag romhainn ’s beidh Saintí socair ciúin
Lena mhála lán le bronntanais do chách
Ní bhíonn tinneas ina shaol, bíonn sé cosanta ón mbaol
Tá dusta draíochtúil caite aige chuile áit.

curfá
Ní choinneoidh tada Saintí s’againne óna thuras tríd an spéir.

le hÁine Durkin

Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab
Nollaig Shona