Cnuasach amhrán do leanaí nasctha leis an Nollaig.

Roinnt de na hamhráin seo ar fáil ar ár seinnliosta seo ar Youtube agus tá a lán smaointe do cheachtanna ar fáil ar ár leathanach d’áiseanna don Nollaig. Tá leathanach le hamhráin eile againn freisin Amhráin do Leanaí Óga 👦👧.

Seo thíos tá amhráin ar fáil mar PDF agus is féidir iad sin a chur i glcó do leanaí nó iad a sheoladh amach go teaghlaigh mar cheangaltáin nó mar naisc chuig an suíomh seo. Is féidir a bheith muiníneach as na leaganacha anseo agus na botúin a bhíonn le feiceáil ró-mhinic bainte díobh.

Cé hÉ An Leanbh Aoibhinn? 👼

Cé hÉ an leanbh aoibhinn,
sa mháinséar ina luí?
Cé leis É? Nach deas É?
An leanbh beag caoin.

Sé Íosa an leanbh aoibhinn,
ina luí sa mháinséir.
Is liomsa, (a)gus is leatsa
Rí na Ríthe, Mac Dé.

Seo é an Leanbh Íosa 👼

Seo é an leanbh Íosa,
sa mhainséar ina luí.
Tá Muire agus Iósaf
agus aingeal ag guí.
Sneachta ar an talamh,
is réaltaí sa spéir.
Is an leanbh beag Íosa,
ina luí sa mhainséar.


Íosa sa Mhainséar 👼

Bhí Íosa sa mháinséar
i dtír (i) bhfad i gcéin.
Bhí bó agus asal
ag aníor dóibh féin.

Ag féachaint anuas air,
bhí réaltaí sa spéir,
ar an leanbh ina chodladh
ina luí ar an bhféar.

Ó féach an leanbh Íosa,
sa mháinséar ina luí.
Tá Muire ‘gus Íosaf
is Aoirí ag guí.

Anseo ar mo ghlúine,
is Tú i do luí,
is duitse a Íosa
a thugaim mo chroí.


Adeste Fideles 👼

Adeste fideles, laete triumphante,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte,
Regam angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,
enite adoremus, Dominum.

A chairde is dílse, tagaigí go haerach,
tagaigí, deifrigí go Bethlehem.
Féach ins an stábla,
Rí na nAingeal Glórmhar.
Ó tagaigí agus adharaimís, ó tagaigí agus adharaimís,
ó tagaigí agus adharaimís, Críost an Rí.


Ríthe Sinn 🌟👑👑👑

Ríthe sinn a tháinig anoir,
bronntanais ar iompar againn.
Mílte fada thar sliabh is talamh
ag leanacht an réalt úd thoir.

Ó réalt an áthais, réalt na hoích(e),
réalt na háille is dual do rí.
Síor ag taisteal, dian an aistear,
treoraigh sinn led’sholas caoin.


Saintí S’Againne 🎅

Bhfuil do liosta-sa réidh, tá Saintí faoi réir
Is beidh sé ag bailiú na liostaí sin go léir
Bíodh siad curtha sa bpost, nó suas an simléar
Ní choinneoidh tada Saintí s’againne óna thuras tríd an spéir.

Tá scéilín agam daoibh, faoin Mol Thuaidh is a dhraíocht
Níl aon ghalar ann, i sneachta ná i ngaoth
Le gach cosaint acu ann, tá chuile dhuine slán
Ag réiteach bréagán mar a rinne siad riamh.

curfá

Tá Saintí ar an Mol, a chairrín réidh le dhul
Níl le déanamh ach é a líonadh lán go béal
Seol do litir ar an toirt, ná bíodh aon imní ort
Tiocfaidh Saintí bíodh ann gála, plá nó néal.

curfá

Tá Oíche Nollag romhainn ’s beidh Saintí socair ciúin
Lena mhála lán le bronntanais do chách
Ní bhíonn tinneas ina shaol, bíonn sé cosanta ón mbaol
Tá dusta draíochtúil caite aige chuile áit.

curfá
Ní choinneoidh tada Saintí s’againne óna thuras tríd an spéir.

le hÁine Durkin

Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab
Nollaig Shona