Leabhrán eolais i nGaeilge do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí faoi na bunscoile atá ag feidhmniú leis an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta.

Leagan dhátheangach ar fáil freisin.

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, Gaeltacht, Tumoideachas | Immersion
An Bhunscoil Ghaeltachta   clúdach