An treoir oifigiúil le haghaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge.

Foilsíodh Caighdeán Oifigiúil na Gaeilge don gcéad uair sa mbliain 1958. Treoirleabhar do rialacha gramadaí agus litriú na Gaeilge, rud nach raibh ann roimhe, le haghaidh gnóthaí oifigiúla agus mar threoir do mhúinteoirí agus don bpobal i gcoitinne. An sprioc atá leis ná an Ghaeilge scríofa a dhéanamh níos fusa agus gramadach na Gaeilge a shoiléiriú. Foilsíodh an leagan is deireanaí sa mbliain 2017 agus seo an leagan atá ar fáil anseo.

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Leibhéal | Level, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Taighdeoir | Researcher
Tags: Litearthacht | Literacy