Eochairaitheasc spreagúil Rónán Mac Con Iomaire, Stiúrthóir Forbartha Réigiúnaí, Pobail & Pleanála Teanga, Údarás na Gaeltachta ó Thionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2022.

Is cúis áthais dúinn eochairaitheasc spreagúil Rónán Mac Con Iomaire, Stiúrthóir Forbartha Réigiúnaí, Pobail & Pleanála Teanga, Údarás na Gaeltachta ón Tionól Forbartha – atá go mór i mbéal an phobail – a roinnt libh.

Is féidir teacht ar an óráid i bhfoirm PDF anseo, agus breathnú ar Ollseisiún na Maidine ina iomlán san fhíseán YouTube thíos. Tosaíonn an eochairaitheasc ag 01.02.30. 

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Na Meáin | Media, Naíonra | Preschool, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, Polasaithe | Policies, Tumoideachas | Immersion