Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Ceardlann phraiticiúil le Bairbre de Barra, Gealán Sláine & Folláine ag díriú ar straitéisí praiticiúla chun tacú leis an bhfoireann bhunscoile cúram a dhéanamh dá bhféin-aire, aithint struis, conas aireachas a chleachtadh agus eile. Cé go raibh an seisiún dírithe ar mhúinteoirí bunscoile, d'fhéadfadh duine ar bith leas a bhaint as an gcomhairle atá ann.

Sa cheardlann seo, díreofar ar straitéisí praiticiúla chun tacú leis an bhfoireann bhunscoile cúram a dhéanamh dá bhféin-aire.

Pléifear na réimsí seo lena linn:

  • Tuiscint ar thábhacht féin-aire agus strus a aithint
  • Léargas ar an ‘bhFáinne Folláine: na toscaí a chuireann le saol sláintiúil is folláin a iniúchadh
  • Conas an ‘Fáinne Folláine’ a úsáid le do leagan pearsanta de shaol sona, sláintiúil a dhearadh
  • Tabharfar treoir agus deis duit le triail a bhaint as cleachtaí simplí agus praiticiúla san aireachas, análú agus gluaiseacht gur féidir a dhéanamh i do rang, nó le do rang.

Beidh an cheardlann seo feiliúnach do gach uile mhúinteoir bunscoile agus beidh fáilte roimh phríomhoidí agus roimh bhaill foirne scoile uilig.

Is múinteoir í Bairbre de Barra i nGaelscoil Mhic Amhlaigh i nGaillimh, áit a bhfuil cúig bliana caite aici mar oide riachtanais oideachais speisialta. Tá Ard-Dioplóma i gCeanaireacht Folláine san Oideachas bainte amach aici le deireanaí ó Choláiste Mhuire gan Smál agus tá spéis faoi leith aici sa nasc idir cúrsaí oideachais agus an fholláine iomlán. Tá sí cáilithe mar mhúinteoir ióga agus machnamh ó 2012 agus creideann sí gur cheart agus gur féidir an t-aireachas a bheith fite fuaite sa saol scoile. Tá teastas cáilíochta aici freisin mar Oiliúnóir Sláinte Iomláin (Integrative Nutritional Health Coach). Mar bhunaitheoir ‘Gealán Sláine agus Folláine’, cuireann sí cúrsaí agus ceardlanna ar fáil in ióga, machnamh, aireachas agus cúrsaí folláine agus féin-aire. Tríd an bpaisean atá aici don tsláinte iomlán a threisiú, cuidíonn sí le todhchaí níos gile a chothú don phobal scoile iomlán.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sleamhnáin | Slides
Tags: FGL | CPD, Sláinte, TF2023