Acmhainn a bhféadfaí a úsáid chun tacú le páistí agus daoine óga uathacha fadhabanna a réiteach. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Tá réiteach fadhbanna ina scil thábhachtach, a ligeann dúinn caidreamh a dhéanamh i dtimpeallachtaí éagsúla. Bíonn gach fadhb éagsúil, agus is minic go mbíonn siad sainiúil don duine aonair. Díríonn an acmhainn seo ar theimpléad físiúil a úsáid chun tacú leis an duine óg fadhb a chur in iúl agus réiteach féideartha na faidhbe a aithint.

Tá treoir bhreise do bhaill foirne ar fáil ó Middletown Centre for Autism anseo. Tá an treoir ar fáil i mBéarla amháin.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism