Ceardlann ag Tionól Forbartha 2023 maidir leis an nGaeilge mar theanga na cumarsáide agus an tsóisialaithe le hÁine Ní Thuathail, Scoil Náisiúnta na bhForbacha, Co. na Gaillimhe agus Laura Nic Grianna, Gaelscoil Eois, Co. Mhuineacháin.

Roinnfidh Áine Ní Thuathail agus Laura Nic Grianna straitéisí uathúla atá i bhfeidhm ina gcuid scoileanna maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn, a láidriú agus a shaibhriú mar theanga an tsóisialaithe agus na cumarsáide ar bhonn uile scoile. Pléifear an ceangal idir an scoil agus an naíonra áitiúil, conas a spreagtar na páistí i ranganna éagsúla, gníomhaíochtaí atá ar bun agus céard a oibríonn dóibh.

Déanfar tagairt do Bheatha Teanga de chuid Gaeloideachas agus conas a bhaintear leas as an acmhainn seo go praiticiúil. Anuas air sin, pléifear ról phobal uile na scoile agus conas úinéireacht a thabhairt do na páirtithe éagsúla.

Beidh an cheardlann seo ábhartha do scoil ar bith atá ag iarraidh Polasaí Labhartha na Gaeilge a threisiú nó éinne atá ag smaoineamh ar Beatha Teanga a chur i bhfeidhm den chéad uair.

Breis eolais: www.beathateanga.ie

Is múinteoir bunscoile í Áine Ní Thuathail i Scoil Náisiúnta na bhForbacha, Co. na Gaillimhe. Tá an-taithí aici as a bheith ag múineadh san earnáil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta. Tá sí tar éis máistreacht a dhéanamh i gColáiste Mhuire gan Smál ar an oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus tá sí ag tabhairt faoi dhioplóma iarchéime sa cheannaireacht scoile in Ollscoil Luimnigh i láthair na huaire. Ina theannta sin tá sí ag feidhmiú mar theagascóir páirtaimseartha le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Is í Áine an t-ionadaí bunscoile d’Éirinn sa Chúinne Foghlama mar chuid d’obair an Choimisiúin Eorpaigh.

Is as Rann na Feirste, Tír Chonaill, ó dhúchas de Laura Nic Grianna. Tá sí ag obair mar phríomhoide teagaisc i nGaelscoil Eois, Cluain Eois, ó 2010. Tá sí ag múineadh na Naíonán le 8 mbliana anuas. Tá obair thógála ar siúl faoi láthair agus tá sí ag súil go mbeidh siad ag bogadh isteach i scoil úr nua i mí Lúnasa 2024.

File Type: pptx
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa naíonra | Use in the naíonra, Sleamhnáin | Slides
Tags: Beatha Teanga, FGL | CPD, Gaeltacht, TF2023, Tumoideachas | Immersion