Foclóir ar líne ina bhfuil sainmhíniú ar théarmaíocht na matamaitice.

File Type: aspx
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Uimhearthacht | Numeracy