Leabhrán do naíonraí le rannta is amhráin an tSamhraidh... agus físeáin a théanns leis!

Tá leabhrán deas foilsithe ag Gaeloideachas do naíonraí ar an Samhradh; áis álainn do naíscoileanna, naíolanna agus naíonáin freisin.

Ní mór do naíonraí ballraíocht a fháil agus an leagan clóite dár leabhrán Samhraidh a fháil saor-in-aisce. Táimid an-bhuíoch do na stiúrthóirí is múinteoirí naíonra a chur ábhar ar fáil dúinn don leabhrán, agus táimid cinnte go mbíonn deis agaibh leas a bhaint as na amhráin is na rannta istigh ann. Tá an leagan digiteach den leabhrán seo (agus na greamáin a théann leis) ar fáil ar líne anois agus is féidir la cách iad a íoslódáil saor in aisce: 

Is dea-scéala go bhfuil na físeáin a théann leis an leabhrán ar fáil ar ár gcainéal ar YouTube. Bheimis buíoch dá scaipfeadh sibh iad go forleathan ar bhur múinteoirí, comhghleacaithe agus tuismitheoirí.

Tá na físeáin bailithe le chéile i seinnliosta ar YouTube agus ar fáil thíos:

Tuilleadh áiseanna do naionraí, naíonáin agus teaghlaigh le clann óg ar www.GaeilgeDonNaionra.ie agus tá leathanach iomlán againn ar an suíomh seo le naisc go háiseanna ar líne Samhradh na nGael ☀️ Bealtaine, Meitheamh, Iúil.

🇬🇧 Google Translate

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Cló | Print, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Le n-ordú | Available to order, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion
An Samhradh sa Naíonra