Acmhainn shimplí a bhféadfaí a úsáid chun cabhrú leis an aistriú chuig an scoil nó mar acmhainn le mothúcháin a bhaineann le tús na scoilbhliana nó leis an scoil i gcoitinne a phlé. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Nuair a bhíonn scoilbhliain nua ag druidim linn arís, bíonn deis iontach ann chun mothúcháin i leith na scoile a phlé.

Tugann an acmhainn seo bealach praiticiúil dúinn chun smaoineamh faoin scoil, agus faoin tábhacht a bhaineann le dul ar scoil.

 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, RSO | Special education, Uathachas | Autism