Acmhainn shimplí le caint a spreagadh faoin scoil agus na mothúcháin a bhaineann le dul ar scoil. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Is féidir an acmhainn seo a úsáid chun plé a dhéanamh ar na mothúcháin agus na heispéiris a bhaineann leis an scoil, agus na cúiseanna a bhfuil sé tábhachtach freastal uirthi. D’fhéadfaí leas a bhaint as an acmhainn seo ag tús na bliana agus scoláirí ar filleadh ar an scoil chomh maith.

Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent