Leabhrán faoin Earrach do leanaí óga i naíonra, naíscoil, rang naíonán nó naíolann.

Sa leabhrán seo tá rannta, amhráin, leathanaigh le dathú agus foclóir beag an Earraigh.

  • Seo Chugainn an tEarrach
  • Bachlóga ag Oscailt
  • Síol an Chré
  • Bláthanna Beaga Bána
  • Froganna Beaga
  • Dúisígí, Éirígí
  • Sicín Beag

Tá físeáin dosna rainn agus amhráin ar fáil ar seinnliosta inár gcainéal YouTube.

Faigh an leabhrán mar PDF ón leathanach seo nó ordaigh cóipeanna uainne; saor in aisce dár mbaill.

Tá leathanach iomlán againn do Lá Fhéile Bríde – Imbolc – tús an Earraigh le heolas agus naisc go háiseanna ar líne.

Tuilleadh áiseanna do naionraí, naíonáin agus teaghlaigh le clann óg ar www.GaeilgeDonNaionra.ie

🇬🇧 Google Translate

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Cló | Print, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Le n-ordú | Available to order, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion