Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil - Eolas agus Moltaí do Stiúrthóirí Naíonra agus do Mhúinteoirí Gaelscoileanna

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Treoirleabhar | Handbook
Tags: Aistriú | Transitions, FGL | CPD, Gaeloideachas, Tumoideachas | Immersion
An Traein