Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil - Eolas agus Moltaí do Stiúrthóirí Naíonra agus do Mhúinteoirí Gaelscoileanna

The Transition from the Naíonra to Primary School - Information and Advice for Naíonra Educators and Gaelscoil Teachers

Ordaigh leagan clóite | Order a printed copy

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Le n-ordú | Available to order, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Treoirleabhar | Handbook
Tags: Aistriú | Transitions, FGL | CPD, Gaeloideachas, Tumoideachas | Immersion
An Traein