Páipéir roghnaithe ón Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh. Eagarthóirí: T.J. Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire.

Foilsíodh an leabhrán seo i 2021. Is bailiúchán é de pháipéir roghnaithe ón Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, eagraithe ag T.J. Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire. 

Coláiste Mhuire gan Smál, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí, Gaeloideachas, agus Foras na Gaeilge a mhaonaigh an tionscadal. 

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Naíonra | Preschool, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher
Tags: Tumoideachas | Immersion