Nuachtlitir dhátheangach do thuismitheoirí agus caomhnóirí a bhfuil páistí acu sa chóras lán-Ghaeilge. San eagrán seo, roinntear eolas maidir le Sonraíochtaí Gaeilge na hArdteiste, cúiseanna le Gaelcholáiste a roghnú, Déan Comhrá agus acmhainní eile don Nollaig, mar aon le hacmhainní úsáideacha eile do thuismitheoirí.

A bilingual newsletter for parents and carers of children receiving their education through Irish. This edition focuses on the Leaving Cert Irish Specifications, reasons to choose a Gaelcholáiste, Déan Comhrá and other resources for Christmas, as well as many other useful resources for parents. 

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Iar-bhunscoil | Post-primary, Naíonra | Preschool, Nuachtlitir | Newsletter, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, Disléicse | Dyslexia, Gaeloideachas, RSO | Special education, Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism