Píosa taighde ón Dr Sinéad Nic Aindriú agus an tOllamh Pádraigh Ó Duibhir.

Sa taighde seo a choimisiúnaigh Gaeloideachas, déantar imscrúdú ar na hacmhainní measúnaithe agus teagaisc atá riachtanach do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta chun freastal cuí a dhéanamh ar scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu. 

File Type: pdf
Categories: Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Na Meáin | Media, Naíonra | Preschool, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher
Tags: Disléicse | Dyslexia, Gaeloideachas, Litearthacht | Literacy, RSO | Special education, Tumoideachas | Immersion, Uathachas | Autism