Teimpléad de Bhord Leadráin a bhféadfaí a úsáid le páistí agus daoine óga uathacha. Tá íomhánna samplacha ann, mar aon le teimpléad glan. D'fhéadfaí íomhánna breise a chur ar fáil nó an teimpléad glan a thabhairt do dhaltaí níos sine. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Tá an Bord Leadráin, mar a d’ainmnigh duine de na daltaí bainteach le Middletown é, curtha le chéile chun cabhrú le páistí nó daoine óga roghanna a dhéanamh faoin mbealach a chaithfidh siad a gcuid ama shaoir. Is deis mhaith é freisin neamhspleáchas agus cumasú a threisiú trí dheiseanna a chur ar fáil do pháistí agus dhaoine óga a gcuid roghanna féin a dhéanamh. 

Tá breis eolais ar fáil ar shuíomh Middletown ag an nasc seo.

Tá leagan Béarla ar fáil anseo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism