Taighde ón Dr Laoise Ní Thuairisg agus an tOllamh Pádraig Ó Duibhir ar an aistriú ón iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta chuig an tríú leibhéal.

File Type: pdf
Categories: Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Na Meáin | Media, Taighde | Research, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Aistriú | Transitions, Tumoideachas | Immersion