Ainmhí beag é Tata ach tá sé ar iarraidh san fhíobha. Tugtar seans don léitheoir beag é a chuardach agus buaileann muid le go leor ainmhithe eile i rith an ama. Múintear comhaireamh simplí ag an am céanna. Cló Mhaigh Eo a d'fhoilsigh an leabhar.

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion