Ceacht gramadaí ar inscne na n-ainmfhocal a úsáideann ainmfhocail a bhaineann le tús an Earraigh.

Íomhá le ceacht gramadaí do dhaltaí iarbhunscoile nó daltaí sna ranganna níos sine sa bhunscoil. Baineann an ceacht le inscne na n-ainmfhocal, agus tá baint ag gach ainmfhocal le tús an Earraigh nó Lá Fhéile Bríde.

File Type: png
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher
Tags: Litearthacht | Literacy, Stór focal | Vocab