Smeach-chártaí ar líne (liosta focal) le húsáid i nGaelscoileanna, rang Gaeilge nó sa Ghaeilge i gcomhthéacsanna eile.

Is gluaiseacht é an ceartas aeráide a admhaíonn go bhfuil iarmhairtí sóisialta agus eacnamaíochta agus bagairt ar shláinte phoiblí ag baint leis an athrú aeráide. Ní hamháin go bhfuil na hiarmhairtí seo ann, ach tá siad i bhfad níos measa sa chuid sin den domhan atá i mbéal forbartha. Níl an neamhionannas seo ceart ná cóir. Mar sin, tá gá le straitéisí maolaithe agus oiriúnaithe fadtéarmacha.

File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher
Tags: Stór focal | Vocab