Cleachtaí talmhaithe le húsáid le páistí agus daoine óga uathacha. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism. Leagan Béarla ar fáil ag: www.middletownautism.com/social-media/

Cliceáil ar an nasc thíos, a thabharfaidh chuig físeán gairid i mBéarla ar an domhainanálú thú. Mínítear domhainanálú san fhíseán seo, agus ansin léirítear conas é a úsáid mar straitéis chun duine a thabhairt chun suaimhnis. Chomh maith leis sin, tá acmhainn fhísiúil ar fáil i bhfoirm PDF ar dheis, a dearadh chun tú féin/páiste/duine óg a threorú tríd an ngníomhaíocht talmhaithe 5..4..3..2..1. 

Físeán ó Middletown Centre for Autism ar an domhainanálú agus cleachtaí talmhaithe

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism