Cluiche simplí a bhféadfaí a imirt le páistí agus daoine óga uathacha chun scileanna cumarsáide a fhorbairt nó a threisiú. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Bíonn sé deacair ar dhaoine uathacha tús a chur le comhrá agus é choinneáil ag dul, mar gheall ar na castachtaí cumarsáid shóisialta a bhaineann leis an uathachas.

Tá sé mar aidhm ag acmhainn an lae inniu tacú le páistí agus le daoine óga a bheith páirteach i gcomhrá cómhalartach le piaraí agus lena gclann. D’fhéadfaí Skittles (nó a macasamhail) a úsáid mar fhócas amhairc nó mar fhócas spreagtha don ghníomhaíocht. Is féidir an coincheap seo a oiriúnú don iliomad topaicí cainte.

Leagan Béarla ar fáil ag: www.middletownautism.com/social-media/

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism