Taifead agus sleamhnáin ón gceardlann ar líne le Pádraig Ó Conchubhair dírithe ar mhúinteoirí R3 go R6.

Bhí ábhar na ceardlainne dírithe ach go háirithe ar ranganna sinsearacha na bunscoile (Rang a 3 go Rang a 6).
Díríodh ar roinnt de na ceisteanna seo le linn na ceardlainne:
  • An luach atá le comhrá matamaitice a chothú sa seomra ranga bunscoile
  • Conas tabhairt faoi roinnt de na dúshlan a bhaineann le comhrá matamaitice a chur chun cinn i mbunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
  • Conas leas a bhaint as tascanna matamaitice chun comhrá a chur chun cinn
  • Conas leas a bhaint as tascanna matamaitice chun idirdhealú a éascú
Sleamhnáin an tseimineáir ar fáil anseo.
Taifead don seimineár: https://www.youtube.com/1vuUBv-IOfw
File Type: www
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Físeán | Video, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Sleamhnáin | Slides
Tags: Stór focal | Vocab, Tumoideachas | Immersion, Uimhearthacht | Numeracy