Tugann na Comórtais Liteartha seo deis speisialta do scríbhneoirí óga na Gaeilge agus tá Gaeloideachas rí-bhródúil as maoiniú a chuir ar fáil dosna duaiseanna do dhaltaí scoile ó Rang 3 go Bliain 6. Ar an leathanach seo tá eolas faoi na scéalta a bhuaigh na duaiseanna a bhí maoinithe ag Gaeloideachas agus is féidir iad a léamh mar PDF ach gliogáil ar na naisc chuí.

Tugann na Comórtais Liteartha seo deis speisialta do scríbhneoirí óga na Gaeilge agus tá Gaeloideachas rí-bhródúil as maoiniú a chur ar fáil  do na Comórtais Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta – do dhaltaí scoile ó Rang 3 go Bliain 6. Ar an leathanach seo tá eolas faoi na greannáin agus scripteanna a bhuaigh na duaiseanna i gcomórtais 2022. Is féidir iad a léamh mar PDF ach gliogáil ar na naisc chuí.

Is iad na seánraí atá gceist do na Comórtais Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ná Comórtais Greannán do (Rang 3 / Rang 4 / Rang 5 / Rang 6) agus Comórtais Greannán nó Script Gearrscánnán do rannóga sóisear agus sinsir sna iar-bhunscoileanna. Bíonn duaiseanna airgid iontacha ar fáil do bhuaiteoirí gach comórtas. Seo thíos na scéalta greannán agus scripte gearrscánnán a bhuaigh na duaiseanna i 2022

Tá Comórtais Liteartha an Oireachtais 2023 oscailte anois agus is é 1ú Iúil mar spriocdháta d’iontrálacha… ná scaoil leis an deis a thapú, faigh an na foirmeacha anseo agus spreag na scríbhneoirí óga!

COMÓRTAS C1: GREANNÁN (RANG 3 – Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €75 & Teastas
Lá Breá Stoirmiúil Danu Ní Bhaoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5

An Dara Duais: €50 & Teastas
Béigeal i Spás Eabhan Ó Cathasaigh, Mainistir Na Corann, Condae Chorcaí

COMÓRTAS C2: GREANNÁN (RANG 4 – Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €75 & Teastas
Oooh agus an Gléas Ama Lara Ní hAoláin, Baile An Chollaigh, Condae Chorcaí

An Dara Duais: €50 & Teastas
Scéal Gózó Torin Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5

COMÓRTAS C3: GREANNÁN (RANG 5 – Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €75 & Teastas
An Cailín Guma Nessa Ní Chonchubhair, Bré, Condae Chill Mhantáin

An Dara Duais: €50 & Teastas
An Madra Fiáin Michelle Ní Fhátharta & Saileog de Blacam, Inis Meáin, Condae na Gaillimhe

COMÓRTAS C4: GREANNÁN (RANG 6 – Bunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €75 & Teastas
Francach an Madra Fiáin Róise Nic Churtáin, An Chathair, Condae Thiobraid Árann

An Dara Duais: €50 & Teastas
Marmot Maorga Mánus Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5

COMÓRTAS C5: SCRIPT GHEARRSCANNÁIN NÓ GREANNÁN (Bliain 1,2,3 – Iar-bhunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €150 & Teastas
Dada Fionnán Ó Baoighill, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5

An Dara Duais: €100 & Teastas
Sonaí an Hamstar Stephen Ó Runaí, Baile Átha An Rí, Condae na Gaillimhe

COMÓRTAS C6: SCRIPT GHEARRSCANNÁIN NÓ GREANNÁN (Bliain 5 & 6 – Iar-bhunscoileanna Lán-Ghaeilge & Gaeltachta)
Maoinithe ag Gaeloideachas
An Chéad Duais: €150 & Teastas
An Rúcach Ewan Mac Maoláin, Carraig Uí Leighin, Condae Chorcaí

Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Eolas | Information, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Na Meáin | Media, Sa bhaile | Use at home, Taighdeoir | Researcher, Tuismitheoir | Parent
Tags: Gaeloideachas, Litearthacht | Literacy, Tumoideachas | Immersion
An tOireachtas