Ríomh-iris choicísiúil do pháistí bunscoile le gníomhaíochtaí agus cluichí a dhíríonn ar chúram fisiceach, mothúchánach, agus don tsláinte meabhrach.

Tugann an áis seo spreagadh, tacaíocht, agus dúshláin do pháistí le stiúir ón mhúinteoir. 

Bíonn na gníomhaíochtaí i ngach iris dírithe ar na moltaí a leanas: Tabhair Aire, Bí Fial, Lean den Fhoghlaim, Bí i dTeagmháil, agus Bí Aclaí. Tá moltaí agus eolas iontu do thuismitheoirí freisin. 

Téama an eagráin seo ná ‘Bí Muiníneach.’

Tá na hEagráin Ghaeilge ar fad ar fáil sa leabharlann seo, agus is féidir teacht ar na leaganacha Béarla anseo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: Sláinte, Stór focal | Vocab