Sleamhnáin ó Thionól Forbartha 2023. Seisiún eolais ó Therese Eagers, Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (PPLI) agus Meánscoil Naomh Raphaela, Co. Bhaile Átha Cliath a dhíríonn ar straitéisí praiticiúla chun teangacha breise a mhúineadh do scoláirí bunscoile. Tá an seisiún seo dírithe ar leibhéal na bunscoile ach go háirithe.

Sa cheardlann seo, díreofar ar straitéisí praiticiúla chun teangacha breise a mhúineadh do scoláirí bunscoile. Pléifear na réimsí seo lena linn:

  • Sampla de ghníomhaíochtaí oiriúnacha chun teangacha breise a mhúineadh
  • Acmhainní teagaisc atá ar fáil saor in aisce
  • Conas cur isteach ar an scéim “Cuir Fáilte roimh Theangacha”
  • Beidh an cheardlann seo feiliúnach do gach uile mhúinteoir bunscoile agus beidh fáilte roimh gach múinteoir ábhair.

Is as Co. na Mí ó dhúchas do Therese Eagers. Is múinteoir Seapáinise agus Gaeilge í atá anois mar chomhordaitheoir na foirne nuatheangacha iasachta i Meánscoil Naomh Raphaela, Stigh Lorgain, Baile Átha Cliath. D’oibrigh sí mar chomhlach le Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (PPLI) ar feadh cúig bliana. Tá Therese ag obair mar chuid den fhoireann ar an MGO i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath. Is éascaitheoir í leis an gComhairle Múinteóireachta don chreat Cosán. Thosaigh sí ag múineadh sa bhunscoil anuraidh ar an gclár “Cuir Fáilte roimh Theangacha”. Tá máistreacht san oideachas bainte amach aici i gColáiste na hOllscoile, Má Nuad.

File Type: pptx
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Dátheangach | Bilingual, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher
Tags: FGL | CPD, TF2023