Cuimsítear sa bhord cumarsáide seo de chuid Ionad Uathachais Middletown roinnt de na príomhthacaí amhairc a theastaíonn d’idirghníomhaíochtaí ar an gclós súgartha, a chabhraíonn le rannpháirtíocht i súgradh faoin aer. 

Ní don seomra ranga amháin na tacaí amhairc. Is éasca dearmad a dhéanamh go mbaineann an tábhacht chéanna le tacaí cumarsáide amhairc sa chlós súgartha is a bhaineann sa seomra ranga. Déanta na fírinne, is minic a bhíonn siad níos tábhachtaí sa chlós súgartha. 

Bíonn an clós súgartha torannach agus gnóthach, rudaí a chruthaíonn deacrachtaí cumarsáide do pháistí agus daoine óga a bhfuil uathachas orthu. D’fhéadfadh sé seo tionchar a imirt ar chumas agus ar spreagadh na ndaoine céanna chun páirt a ghlacadh i súgradh faoin aer. Is féidir leis a bheith deacair treoracha a phróiseáil agus rialacha cluiche a leanúint agus torann iomarcach sa chúlra, agus is féidir le hualach céadfaí dul i bhfeidhm ar chumas an pháiste cumarsáid ó bhéal a dhéanamh. 

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Múinteoir | Teacher, Naíonra | Preschool, Sa bhaile | Use at home, Sa naíonra | Use in the naíonra, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism, Úcráin | Ukraine