Aipeanna agus teicneolaíocht a bhféadfadh cabhrú leis an gcumarsáid idir an scoil agus an baile. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Is féidir le comhpháirtíocht agus cuumarsáid ráthúil idir múinteoirí, cúntóirí agus tuismitheoirí tionchar ollmhór a bheith aici ar shaol laethúil daoine óga ar scoil. Is féidir leis an loga cumarsáide atá ar fáil sa leabharlann freisin cabhrú leis an bpáiste nó duine óg eolas a roinnt maidir lena lá ar scoil, a gcuid mothúchán, agus eile. D’fheadfadh an duine óg é seo a líonadh iad féin nó d’fhéadfadh duine fásta tacaíocht a thabhairt leis seo. Tá go leor aipeanna agus teicneolaíocht a éascaíonn an chumarsáid dhá bhealach seo. Tá roinnt acu ar fáil ar an PDF seo.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism