Tugann an acmhainn seo deis do pháistí agus dhaoine óga rud ar bith i insint don mhúinteoir, rudaí beag nó móra, ar mhaith leo go mbeadh an múinteoir ar eolas fúthu. Forbartha i gcomhpháirt le Middletown Centre for Autism.

Bíonn sé deacair ar a lán daltaí uathacha eolas agus mothúcháin a chur in áirithe, go háirithe má tá siad trína chéile i seomra ranga atá gnóthach.

Ligfidh an acmhainn seo dóibh nithe a scríobh/a tharraingt fúthu féin. D’fhéadfaí na rudaí seo a leanas a bheith i gceist – nithe a chuireann imní orthu, rudaí a bhíonn deacair dóibh, tallanna nó cumais atá acu nó nithe a chabhraíonn leo ar scoil. Osclaíonn sé seo cainéal cumarsáide, a ligeann don mhúinteoir freastal ar riachtanais aonair an dalta ar bhealach níos fearr.

File Type: pdf
Categories: Ar scoil | Use in school, Bunscoil | Primary, Gaeilge amháin | Irish only, Iar-bhunscoil | Post-primary, Múinteoir | Teacher, Sa bhaile | Use at home, Tuismitheoir | Parent
Tags: RSO | Special education, Uathachas | Autism